Downloads

Wonen in de Boomgaard

Brochures

U kunt hier de brochures downloaden.

De situatietekening vormt geen onderdeel van uw contractstukken en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De juiste maat van de kavel wordt na opmeting door het Kadaster vastgelegd. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving.

© 2020 - Wonen in de Boomgaard - 63 tussen-, hoek-, twee-onder-een-kap-, vrijstaande en levensloopbestendige woningen in een groene, waterrijke omgeving. | Disclaimer